Přihláška do základního kurzu k získání profesního osvědčení kontrolního technika, jehož oprávnění k provádění technických prohlídek je omezeno na měření emisí vozidel

Vyberte termín kurzu

Kurz:

Termín kurzu může být z důvodu aktuální epidemiologické situace změněn.

Údaje o posluchači

:
:
:
:

Adresa, kontakty pro komunikaci s posluchačem

:
:
:
:
:

Vzdělání posluchače

:
:
:
:

Přílohy

Nahrávat lze pouze soubory JPG, PDF, DOC a DOCX


:
:
:
:
 
:
 
V den zkoušky nesmí být starší než 3 měsíce.
Výpis RT můžete zaslat později na email yvona.davidova@dekra.com

V den konání praktické i písemné zkoušky přineste originály těchto dokumentů:
  • originál dokladu o dosaženém vzdělání
  • originál potvrzení o délce praxe v autoopravárenství
  • originál výpisu z trestního rejstříku
  • platný OP
  • platný ŘP

:

Fakturační údaje - jsou-li jiné

:
:
:
:
:
:


Pokud se hlásíte jako soukromá osoba, tyto údaje nevyplňujte

Údaje o SME

:
:
:
:

Údaje o provozovateli (fakturační údaje)

:
:
:
:
:
:
:
:
Adresa pro zasílání platebních údajů a daňových dokladů

Kontaktní údaje pro komunikaci se SME, kde Vás budeme informovat o stavu přihlášky a zařazení do kurzu

:
:
:
Zákonné podmínky pro vydání osvědčení kontrolního technika s omezením na SME

Zákon č. 56/2001 Sb. v § 60, odst. 2, 3 a 4 uvádí:
Profesní osvědčení mechanika vydá ministerstvo osobě, která
  • má alespoň ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo výučním listem v oboru souvisejícím s výrobou, opravou, nebo technickou prohlídkou vozidel a odbornou praxi nejméně 3 roky ve výrobě, nebo opravě vozidel.
  • je držitelem řidičského oprávnění pro skupiny vozidel, jejichž technické prohlídky bude provádět, pro vozidla kategorie M2 a M3 postačí řidičské oprávnění pro skupiny C nebo C1
  • absolvovala výuku spočívající v teoretické a praktické přípravě a praktickém výcviku
  • složila závěrečnou zkoušku odborné způsobilosti
  • je bezúhonná; pro posouzení bezúhonnosti se použije § 60 odst. 2,3 písm. e)
  • není ve střetu zájmů ve vztahu k měření emisí, ve střetu zájmů je osoba, která:
    1. provozuje podnikání, nebo jinou samostatnou výdělečnou činnost spočívající v prodeji, nebo opravě vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků
    2. je členem orgánu právnické osoby podnikající v oblasti prodeje nebo opravy vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

Osobní data budou zpracována v souladu se zákonem č.110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Potvrzuji seznámení s podmínkami